Välkommen till

Bernerlyans Kennel

Under_construction-4.gif

IMG_8582el-Cajsa-Zita-Donna-dec-2012.jpgIMG_2684el-Catharina-Donna-sept-2011.jpgIMG_9271el-Zita-febr-2013-2.jpgIMG_6534el-Zita-BIR-CERT-BIG2-Ronneby-2012.jpgIMG_9217el-Cajsa-febr-2013.jpgIMG_4794el-Gunnar-Flory-Juli-12.jpgIMG_4989el-Bernerlyans-Carmenzita-Opkl-Excellent.jpg

BPH beskrivning 2015-11-14 i Kungsbacka

med

Bernerlyans Gonzo - "Gonzo"

Bernerlyans Hamilton - "Hamilton"

Bernerlyans Houston P Magic - "Gibzon"


Foto på Gonzo som genomför sina 8 BPH moment

1. Främmande person

Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa underkastelse mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression

IMG_6959e-Gonzo-Fraemmande-person.jpg

2. Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.

IMG_6968e-Gonzo-Foeremaalslek.jpg

3. Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens intresse för mat.

IMG_6971e-Gonzo-Matintresse.jpg

4. Överraskning

En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp 3 meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.

IMG_6976e-Gonzo-Oeverraskning-2.jpg  IMG_6984e-Gonzo-Oeverraskning-3.jpg

5. Skrammel

En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.

IMG_6986e-Gonzo-Skrammel.jpg

6. Närmande person

En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.

IMG_6994e-Gonzo-Naermande-person.jpg

7. Underlag

Hunden och föraren går över ett nytt och oprövat underlag. Syftet är att mäta eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.

IMG_6998e-Gonzo-Underlag.jpg

8. Skott (valfritt moment)

Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott.

IMG_7017e-Gonzo-Skott.jpg

Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, till exempel om den är trygg, glad i människor, energisk etc


Hamilton med husse i "Främmande person" samt står och väntar på momentet "Matintresse"

IMG_7025e-Hamiltion-Fraemmande-person.jpg  IMG_7027e-Hamiltion-foere-Mat-2.jpg


Gibzon med husse går mot "överraskningen" som plötsligt flyger upp

IMG_7050e-Gibzon-Oeverraskning-2.jpg  IMG_7051e-Gibzon-Oeverraskning-2.jpg